CULTURA LITERARĂ

In memoriam – poeta Mariana Dumitrescu

Mihaela Marinescu-Grigoriu

Revista Cultura, SERIA A III-A, nr. 22 (578), 8 iunie 2017

EPAPER: http://revistacultura.ro/nou/2017/06/sumar-nr-22-2017/

PDF: http://revistacultura.ro/pdf/Cultura_578.compressed.pdf

 

 

În Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” am urmărit, în 15 mai, cu maxim interes, desfăşurarea unui eveniment cultural de marcă, prilejuit de comemorarea poetei Mariana Dumitrescu (1924-1967), la 50 de ani de la trecerea sa în eternitate. Gazdă admirabilă a acestei evocări de excepţie a fost doamna director general al instituţiei, conf. univ. dr. Mireille Rădoi, care şi-a făcut o profesiune de credinţă din a realiza în spaţiul elevat al sălii manifestări de înaltă spiritualitate, aducând în centrul atenţiei valori ale culturii româneşti.

Datorăm această seară de poezie şi muzică doamnei dr. Ilinca Dumitrescu, renumită pianistă şi adevărat om de cultură, prin eforturile şi profesionalismul căreia sunt evidenţiate foarte adesea, în concerte, simpozioane, emisiuni tv şi radio, valorile de vârf ale culturii muzicale româneşti. De această dată, muziciana a fost direct implicată, nu numai prin realizare, dar şi prin filiaţia ce o leagă de poeta Mariana Dumitrescu şi de compozitorul Ion Dumitrescu (părinţii săi). Ion Dumitrescu a fost prezent în concert cu o lucrare camerală intrată în patrimoniul clasic al muzicii româneşti.

Astfel, întregul eveniment îl putem considera drept un triplu „restitutio”: o readucere în atenţia publicului a personalităţii lirice a poetei Mariana Dumitrescu, o evidenţiere a compozitorului Mihail Jora prin cele două volume de lieduri semnate pe versurile poetei – apărute la Editura Muzicală Grafoart – şi o minunată audiţie a „Cvartetului de coarde în Do major” de Ion Dumitrescu, pagină muzicală de mare tensiune şi spirit românesc, pe care o ascultăm mereu cu bucuria de a o descoperi la fel de vie şi de antrenantă.

Cunoşteam poeziile Marianei Dumitrescu încă din anii ’60, când au fost publicate volumele postume şi s-a editat un LP la Electrecord cu poemele sale, recitate de unele din cele mai vibrante şi renumite voci ale teatrului nostru. Tot în acea perioadă au fost editate prima oară şi ciclurile de lieduri semnate de Mihail Jora pe versurile poetei. Profunzimea spirituală a poemelor, dar şi a liedurilor care au pus în acord aceste remarcabile gândiri, lirice în esenţă, a tulburat mereu, de-a lungul anilor, publicul atent şi doritor de cultură. Avem acum prilejul să revenim şi să ne bucurăm că ele există. Am aflat, totodată, multe momente, fapte de viaţă despre Mariana Dumitrescu (pe care nu le ştiam), evocate de dr. Ilinca Dumitrescu, de prof. univ. Georgeta Stoleriu – în direct, respectiv de scriitorul Ion Brad şi de muzicologul dr. Ileana Ursu (Vancouver, Canada) – prin texte trimise. Printre multele lucruri inedite, am aflat şi acela că era absolventă magna cum laude a Facultăţii de Litere şi Filosofie şi a Academiei de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti, că a jucat roluri importante (Andromaca) pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti (până în 1947), instituţie unde l-a cunoscut pe soţul său Ion Dumitrescu, ani la rând compozitorul şi dirijorul muzicilor de scenă ale spectacolelor.

Evocarea ne-a prezentat şi cele două volume cu integrala ciclurilor de „Cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu”, tipărite de Editura Muzicală Grafoart, al cărui director – Matei Bănică – a arătat un interes lăudabil pentru multiplicarea tipografică a muzicii româneşti (de altfel, este şi cel care a realizat şi rafinata prezentare grafică). Volumele, în ediţia dr. Ilinca Dumitrescu, sunt prefaţate de un studiu amplu şi aprofundat al creaţiei de „cântec joresc”, dar şi de lirică a Marianei Dumitrescu, în relaţia foarte strânsă şi în evoluţia lor spre sublim.

Am putut asculta vocile minunate ale actriţelor Simona Bondoc şi Ilinca Tomoroveanu, societare de onoare ale Teatrului Naţional Bucureşti, şi a poetei-actriţe Lidia Lazu, recitând şi transmiţând fiorul liric al poemelor Marianei Dumitrescu, apoi înregistrări memorabile (CD, Editura Casa Radio) ale cântăreţilor noştri, tenorul Valentin Teodorian şi soprana Georgeta Stoleriu, împreună cu Ilinca Dumitrescu la pian, interpretând câteva lieduri de Mihail Jora (înregistrări de arhivă, din Fonoteca de Aur).

Tensiunea spirituală şi emoţia acumulată au fost încununate de o pagină clasică a literaturii noastre muzicale, „Cvartetul în Do major” de Ion Dumitrescu, interpretat cu mult aplomb, cu prospeţime şi avânt tineresc de către Cvartetul „Arioso”, alcătuit din remarcabili profesionişti ai orchestrelor noastre: Lucian Gabriel Dănilă – vioara I, Marilena Flore – vioara a II-a, Oana Spânu-Vişenescu – violă, Mariana Amarinei-Oţeleanu – violoncel. Dificultăţile tehnice cuprinse în densitatea sonoră a scriiturii cvartetistice, dar şi claritatea ideilor muzicale au fost evidenţiate cu artă şi sensibilitate în interpretarea lor.

Cum spuneam, o triplă evocare, de o maximă tensiune spirituală. Incandescenţa cuprinsă în creaţie s-a extins în sufletele auditoriului, ca adevărat act de cultură, dar şi ca posibilitate de îmbogăţire a vieţii, de înălţare a sufletului. Întrebările noastre sunt: „Trebuie să mai aşteptăm 50 de ani pentru o reluare? Când ne vom da seama cât suntem de săraci fără aceste flori ale culturii româneşti care rămân în umbră, necunoscute? De ce trebuie doar să ne amintim arar, când am putea avea mereu acces la aceste valori spirituale?”.